loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin

                 Regulamin sklepu " Moika "

1    Sklep internetowy działający pod adresem www.moika.pl prowadzony jest przez firmę MOIKA Alicja  Odolak 
      z siedzibą w : Szymanowskiego 22     05-070 Sulejówek . Nip 952-136-67-83
      Wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2014-06-09 
      konto bankowe nr: 62 1020 1127 0000 1802 0344 4809
2    Sklep internetowy dalej zwany - Sprzedawca
3    Kupujący - osoba fizyczna pełnoletnia ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
      prawnej, dalej nazywana klientem.
4   Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na stronie internetowej www.moika.pl w zakładce - produkty
5   Oferta produktów wraz z cenami stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie 
      stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.
6    Wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej www.moika.pl klient składa ofertę zakupu określonego towaru.

7   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

8   Zawarcie umowy  następuje po złożeniu zamówienia przez  Klienta drogą elektroniczną korzystając z  adresu  : biuro@moika.pl   . Realizacja zamówienia  następuje  po dokonania wpłaty należnej kwoty zgodnie z zamówieniem  przesłanym drogą elektroniczną do klienta.  Klient ma 7 dni na   dokonanie  zapłaty za zamówiony towar.  Dostępna jest także opcja zakupu towaru : '' za pobraniem "  ( jednak nie dotyczy ona produktów wykonanych na specjalne zamówienie ) . W takim przypadku Klient dokonuje opłaty za zamówiony towar firmie kurierskiej   która  go dostarczyła.  Firma " Moika " realizuje dostawy tylko na  terenie Polski.
9    Przy każdym produkcie jest umieszczony termin realizacji zamówienia liczony w dniach roboczych (bez sobót ,niedziel i świąt)

10   Zakupiony towar zostanie wysłany na adres w złożonym zamówieniu. 

11  Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej   z 27 lipca 2002 roku.

12   Na każdy zakupiony towar klient otrzymuje fakturę VAT

13   W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru  Klient  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość . Termin ten liczy się od dnia dostarczenia przesyłki kupującemu .O fakcie odstąpienia od umowy i chęci zwrotu zakupionego  towaru kupujący musi poinformować sprzedającego pismem wysłanym na adres : Sulejówek ul Szymanowskiego 22 lub drogą elektroniczną na adres   biuro@moika.pl . W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki w przeciągu pięciu dni od momentu przyjęcia  towaru. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient. 

14   Odstąpienie od umowy nie przysługuje kupującemu w przypadku kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po  usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego    opakowania. 

15 Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są  cenami brutto (zawierają podatek VAT) .   

         
16   Sprzedający przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn    Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.   926 ze        zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca    2002    roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze   zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania   zamówienia złożonego przez Klienta. Klient ma możliwość
         wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
17     Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie
         może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek
        części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie
        się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18   Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3        lub nowsza, Opera wersja   9 lub nowsza, Chrome, Safari
    z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich   mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek
    : Internet Explorer ,FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu  należy je wszystkie wyłączyć.

19  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczna (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej  na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
20 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy
       składaniu zamówienia, chyba ze jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.       
21   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad   właściwy miejscowo i rzeczowo.